Logo La Purito Andorra horizontal.png

Mesures de Seguretat COVID-19

A continuació passem a relacionar les mides de seguretat establertes amb el Govern d’Andorra i que seran de compliment obligat per tots els participants a La Purito 2020, per tal de minimitzar els riscos de propagació del virus.

L’organització es reserva el dret de modificar els diferents punts relacionats a continuació en qualsevol moment, per indicació de l’administració Andorrana o bé de la pròpia organització amb la finalitat de preservar la seguretat de tothom.

 

Elements generals de protecció personal

 • Realitzar una higiene de mans freqüent tant en l’inici de l’activitat com en el seu transcurs (rentat amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques), després de qualsevol contacte i finalització de l’activitat, i abans de la ingesta d’aliments.

 

 • Evitar tocar-se el nas i els ulls amb les mans abans, durant i després de l’activitat, sense realitzar una higiene de les mans prèviament.

 

 • Mantenir una distància mínima recomanada de dos metres entre les persones en els moments que no es realitza cap activitat.

 

 • Mantenir una distància física de seguretat de 20 metres quan s’estigui circulant en bicicleta.

 

 • Ús de mascareta quirúrgica o tapa boques com a nivell de protecció en tots els ambients interiors i a l'aire lliure, sempre que s’estigui per sota de la distancia mínima de protecció. Cada participant tindrà una mascareta quirúrgica que donarà l’organització.

 

 • Evitar el contacte amb objectes, superfícies de pas i superfícies de treball o zones d’us col·lectiu.

 

 • Utilitzar material individual i no compartir objectes entre persones sense una desinfecció prèvia (material esportiu, mòbils i qualsevol objecte personal).

 

 • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús al tossir o esternudar, i netejar-se les mans a continuació.

 

 • Si dies abans o el mateix dia de La Purito es tenen símptomes, febre o hi ha malestar, no venir a participar-hi, pel bé del participant i dels companys cicloturistes.

 

 • Venir a la sortida vestit, alimentat, canviat i preparat per la marxa, portar roba per canviar-se i rentar-se en el vehicle després de la marxa, no hi haurà vestidors ni dutxes en finalitzar la marxa.

 

 

Recollida de dorsals

 • La retirada de dorsals serà divendres dia 11 i dissabte dia 12 de setembre en horari de 10h a 20h al Centre Cultural Lauredià.

 • Per retirar el dorsal només podrà accedir el participant i aquest no podrà anar amb la família ni acompanyants.

 • L’ús de la mascareta serà obligatori per accedir a la retirada del dorsal.

 • Es facilitarà gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida del recinte.

 • No es realitzarà cap canvi de mallot.

 • Tot el material s’entregarà individualment tancat en un sobre.

 • Es important memoritzar el número adjudicat de dorsal i la taula assignada, per tal de posicionar-se a la fila correcte.

 • S’ha de portar en el mòbil una fotografia del dni i de la llicencia en cas de disposar-ne, per poder acreditar-se i si es recull el dorsal d’algun company/a també.

 

Sortida de la marxa

 • Es obligatori respectar l’horari de sortida que assigna l’organització, que serà el següent:

  • Dorsals 1 al 300 Sortida de 7h a 7:20h

  • Dorsals 301 al 600 Sortida de 7:21h a 7:40h

  • Dorsals 601 al 900 Sortida de 7:41h a 8:00h

  • Dorsals 901 al 1200 Sortida de 8:01h a 8:20h

  • Dorsals 3001 al 3100 Sortida de 8:20h a 8:40h

  • Dorsals 2001 al 2250 Sortida de 8:41h a 9:00h

  • Dorsals 2251 al 2500 Sortida de 9:01h a 9:20h

 

 • Es obligatori portar mascareta i el mallot commemoratiu de la marxa per accedir a les zones que l’organització te habilitades com a calaixos de sortida, en el suposat de no portar la mascareta i/o el mallot no es podrà prendre la sortida.

 • La mascareta s’ha de portar posada fins passar l’arc de sortida i tenir la distancia suficient de seguretat.

 • Per el bon funcionament de la marxa es necessari fer cas de les indicacions que donaran els voluntaris i personal de l’organització.

 

Avituallaments

 • Es obligatori l’ús de la mascareta a la zona d’avituallament.

 • S’ha de respectar la separació mínima de 2 metres.

 • Per tal d’evitar aglomeracions, s’ha de seguir les indicacions dels voluntaris que faran entrega d’una bossa amb tot el producte i el participant s’haurà d’allunyar de la zona i buscar un espai on poder avituallar i mantenir la distància de seguretat amb els altres participants.

 • No es podrà intercanviar o compartir els productes ni aliments proporcionats en els avituallaments.

 • La Purito es molt respectuosa amb el Medi Ambient on aquest anys enrere s’ha fet una gran feina per tal de generar menys residus i per tant menys embolcalls, degut a la situació actual aquest any anirà tot embolcallat individualment igual que la beguda serà amb ampolles individuals, per aquest motiu fem una crida a la responsabilitat per tal de que s’utilitzin les papereres que tenim previstes a la zona d’avituallament.

 • A l’arribada s’entregarà una bossa amb l’avituallament i aquest s’haurà de realitzar a les zones habilitades.

 • Es responsabilitat del participant ingerir aliments o begudes, fora de les que subministri l’organització que vetlla per les normatives sanitàries vigents.

 

Acompanyants i públic

 • Dur la mascareta al pas dels corredors.

 • Es desaconsella estar a les zones de sortida, arribada i avituallaments.

 • S'aconsella buscar punts del recorregut on no hi hagi altres acompanyants a fi d’evitar aglomeracions.